Het weer is in sterke mate bepalend voor de mogelijkheden tot vliegen. Zodra er meer als windkracht 4 staat, kan er in principe niet meer veilig gevlogen worden. En aangezien het weer zeer veranderlijk is, is het van groot belang de nodig meteorologische kennis te bezitten. Kennis van de weersystemen op de vlieglocatie is belangrijk, zodat je een redelijke voorspelling kan maken omtrent de weersontwikkeling in de komende uren.

Weerssystemen in de bergen werken heel anders dan in ons vlakke kikkerlandje en vragen dus om een specialisatie. Hoe beter je weet wat er gebeurt en wanneer dat gebeurt, hoe beter ja daar op kan inspelen tijdens je vlucht.

Veilig vliegen houdt in dat je weet wat het weer doet en gaat doen.

Onder "Actueel" en "Voorspelling" worden weergegevens gepresenteerd voor Midden Nederland.